Zespół

Jesteśmy międzynarodowym zespołem trenerów specjalizujących się szkoleniach z zakresu komunikacji i zarządzania międzykulturowego. Pracujemy w Polsce i zagranicą. Stosujemy nowoczesne metody szkoleń, których skuteczność jest zweryfikowana w badaniach.

Przekazujemy wiedzę wynikającą z wieloletniego doświadczenia zawodowego i osobistego zdobytego w środowisku wielokulturowym, popartą najnowszymi badaniami.

Firma Emic Lab istnieje na rynku od 2006.

Anna Chodynicka

Anna Chodynicka

trener, psycholog międzykulturowy. Prowadzi programy szkoleniowe dla firm międzynarodowych ułatwiające komunikację w zespołach międzynarodowych, adaptację zagranicznych menedżerów w Polsce, efektywne pobyty zagraniczne. Jest autorem artykułów z zakresu praktyki psychologii międzykulturowej.


Joanna Więckowska

Joanna Więckowska

trener, doktor psychologii międzykulturowej. Jej praca doktorska dotyczyła adaptacji obcokrajowców do kultur organizacji. Specjalizuje się w szkoleniach z różnic międzykulturowych. Prowadzi szkolenia w Polsce i zagranicą z zakresu komunikacji i zarządzania międzykulturowego. Prowadzi programy adaptacyjne dla obcokrajowców w Polsce. Autorka publikacji z zakresu akulturacji, relacji międzynarodowych i stereotypów.


Stefan Schmid

Stefan Schmid

trener, doktor psychologii międzykulturowej, doradca w zakresie biznesu międzynarodowego. Absolwent psychologii Uniwersytetu w Regensburgu oraz Uniwersytetu London Metropolitan. Prowadzi szkolenia dla osób migrujących: ekspatów wysyłanych z Niemiec zagranicę, osób przyjeżdżających do pracy w Niemczech. Jest specjalistą w zakresie analizowania procesów grupowych oraz budowania zespołów w firmach międzynarodowych. Jest członkiem komitetów redakcyjnych periodyków: International Journal of Intercultural Relations, Journal of Cross-cultural Competence and Management oraz Journal of Organisational Transformation and Social Change.