KONTAKT

0663 057 223
0663 037 223
emic@emic.pl
Szkolimy w Polsce i za granicą.
Żeby odnieść sukces we współczesnym świecie, niezbędne jest rozumienie różnic kulturowych.

» Na naszych szkoleniach przekazujemy wiedzę o obcych kulturach.
» Pomagamy komunikować się osobom z różnych kultur.
» Wskazujemy, co robić, by osiągnąć sukces za granicą.
» Ułatwiamy negocjacje między pracownikami w międzynarodowych firmach.
» Wspomagamy rozwój inteligencji kulturowej.

Realia życia zawodowego (między innymi: motywowanie pracowników, przestrzeganie
reguł / prawa, negocjacje) jak i prywatnego (np.: relacje kobiet i mężczyzn, normy grzeczności) różnią się znacznie nie tylko między oddalonymi od siebie krajami (takimi jak Chiny a Polska), ale również między sąsiadującymi krajami np. w Europie między Niemcami a Polską albo Polską a Litwą.

Pomagamy rozumieć źródła i konsekwencje różnic kulturowych.
Dostarczamy wiedzę i wspomagamy rozwój umiejętności umożliwiających radzenie sobie w kontakcie międzykulturowym.

Współpracujemy z firmami outsourcingowymi, przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi, oddziałami firm międzynarodowych.
Przygotowujemy ofertę dostosowaną do specyficznych potrzeb klienta. Do oferty dołączamy listę referencyjną.
Naszych Klientów wspieramy w:
» przenoszeniu procesów z / do innych krajów
» prowadzeniu fuzji oddziałów z różnych krajów w firmach międzynarodowych
» budowaniu skutecznych strategii marketingowych na zagranicznych rynkach
» zarządzaniu konfliktem w zespołach międzynarodowych
» selekcji pracowników, którzy najlepiej sprawdzą się w projektach międzynarodowych
» adaptacji zagranicznych menadżerów w Polsce
» realizacji projektów unijnych związanych z zarządzaniem międzykulturowym

Zgłoś się do nas, jeśli w Twojej firmie planowane są powyższe działania.

Słowniczek
stereotypy a wiedza kulturowa - stereotypy dotyczące grup kulturowych oznaczają błąd myślenia wynikający z niezrozumienia odmiennego systemu kulturowego i narzucania własnych znaczeń na obcą kulturowo rzeczywistość.
więcej...
Szkolenia dla firm | Szkolenia dla instytucji | Doradztwo dla instytucji | Doradztwo dla praktyków | Ewluacja szkoleń | Ewluacja projektów
COPYRIGHT 2006 EMIC - szkolenia, szkolenia międzykulturowe, szkolenia kulturowe, komunikacja międzykulturowa, treningi międzykulturowe,
edukacja wielokulturowa, doradztwo międzykulturowe, stereotypy, międzykulturowe
Wykonanie: Strony Internetowe